ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្តិកៈនៃសេវាកម្ម

ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្តិកៈនៃសេវាកម្ម

កែប្រែលើកចុងក្រោយ: January 15, 2015

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក

សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ("សេវាកម្ម") ។ សេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក អិលអិលស៊ី។ ("ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក") មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ A28 ផ្លូវ 36R2 សង្កាត់ឬស្សីកែវ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ លោកអ្នកត្រូវបានយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ សូមអាននូវលក្ខខណ្ឌនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ សេវាកម្មរបស់យើង គឺមានលក្ខណៈសម្បូរបែបណាស់ ដូច្នេះពេលខ្លះវាមានការបន្ថែមនូវលក្ខខណ្ឌ ឬក៏ជាតម្រូវការរបស់ផលិតផល (រួមបញ្ចូលទាំងការតម្រូវអាយុ) អាចដាក់ឲ្យអនុវត្ត។ លក្ខខណ្ឌបន្ថែមអាចនិងមាននៅជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនេះ និងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទាំងនោះក៏ក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកជាមួយពួកយើង ប្រសិន បើអ្នកប្រើសេវាកម្មទាំងនោះ។

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក

អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលនយោបាយណាមួយដែលមានសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្មនេះ។ កុំប្រើប្រាស់ខុសសេវាកម្មរបស់យើងដោយខុស។ ឧទហរណ៍មិនជ្រៀតជ្រែក ជាមួយសេវាកម្មរបស់យើង ឬក៏ព្យាយាមដើម្បីចូលដំណើរការដោយប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតជាជាងទំព័រដែលយើងបានកំណត់ និងសេចក្តីណែនាំដែលយើងផ្តល់ឲ្យ។ អ្នកអាច ប្រើសេវាកម្មរបស់យើងតែក្នុងផ្លូវច្បាប់រួមមាន ច្បាប់គ្រប់គ្រងការនាំចេញ និងការនាំចេញឡើងវិញ និងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ។ យើងអាចនឹងផ្អាក ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ សេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌន្តិកៈ ឬគោលការណ៍នយោបាយរបស់យើង ឬយើងអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងសង្ស័យថាមានកំហុស ជាវិជ្ជាជីវៈ។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងមិនផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវភាពជាម្ចាស់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង ឬមាតិកាដែលអ្នកចូលដំណើរការឡើយ។ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់មាតិកាពីសេវាកម្មរបស់យើងបាននោះទេ លុះត្រាតែអ្នកបានទទួលការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬបើមិនដូច្នេះទេត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនបានផ្តល់ឱ្យសិទ្ធិឲ្យអ្នក ក្នុងការប្រើស្លាកយីហោ ឬស្លាកសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងឡើយ។ កុំលុប និងធ្វើឲ្យមិនច្បាស់ ឬក៏ផ្លាស់ប្តូរនូវ ការបង្ហាញការកំណត់ចំណាំជាកល្ខណៈច្បាប់ណាមួយជាមួយសេវាកម្មរបស់យើង។ សេវាកម្មរបស់យើងបង្ហាញមាតិកាមួយចំនួនដែលមិនមែនជារបស់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេក—វិទ្យារុករក។ មាតិកានេះជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អង្គភាពដែលធ្វើឱ្យវានោះ។ យើងអាចពិនិត្យឡើងវិញរាល់មាតិកាដើម្បីកំណត់ថាតើវាជាការខុសច្បាប់ ឬរំលោភ លើគោលការណ៍នយោបាយរបស់យើង ហើយយើងក៏អាចលុប ឬបដិសេធមិនបង្ហាញមាតិកាដែលយើងពិនិត្យនឹងជឿថារំលោភគោលការណ៍នយោបាយរបស់យើង ឬច្បាប់។ ដូច្នេះសូមកុំស្មានថាយើងធ្វើ ដោយមិនបានពិនិត្យឡើងវិញនូវមាតិកានោះទេ។ នៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃសេវានោះយើងអាចផ្ញើឲ្យអ្នកនូវ សេចក្តី ប្រកាសអំពីសេវា សាររដ្ឋបាល និងព័ត៌មានដទៃទៀត។ អ្នកអាចជ្រើសយកមួយចំនួននៃការទំនាក់ទំនងទាំងនោះ។ សេវាកម្មមួយចំនួនរបស់យើងគឺអាចរកបាននៅលើ ឧបករណ៍ចល័ត។ កុំប្រើសេវាកម្មនៅក្នុងរបៀបមួយដែលរំខានដល់អ្នក និងទុបស្កាត់អ្នកពីគោរពចរាចរណ៍ ឬសុវត្ថិភាពផ្លូវច្បាប់។

គណនីរុករករបស់អ្នក

អ្នកប្រហែលជាត្រូវការគណនី រុករក នៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មរបស់យើងមួយចំនួន។ អ្នកអាចបង្កើតគណនី រុករក ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬគណនី រុករក របស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្ដល់ទៅឱ្យអ្នកដោយអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជា និយោជក ឬស្ថាប័នអប់រំរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើគណនី រុករក មួយដែលបានផ្ដល់ទៅឱ្យអ្នក ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ឬអ្នកដ៏ទៃផ្សេងទៀត ឬលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតអាចត្រូវបានអនុវត្ត ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកអាចចូលដំណើរការ ឬបិទគណនីរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាន ដែលអ្នកបានផ្តល់ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះជាសមាជិក RoogRog.com គឺជាព័ត៌មានដែលពិតត្រឹមត្រូវដូចទៅនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក បើមិន ដូច្នេះទេអ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលក្រោយ នៅពេលដែលធ្វើប្រតិបត្តិការមួយចំនួនឬនៅក្នុងស្ថានការណ៏ធ្ងន់ធ្ងរយើងនឹងផ្អាកឬបិទគណនីរបស់អ្នក។ ដើម្បីការពារ គណនី រុករក របស់អ្នកនោះអ្នកត្រូវរក្សាពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកជាសម្ងាត់។ អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលបានកើតឡើងនៅលើ ឬ តាមរយៈគណនី រុករក របស់អ្នក។ កុំព្យាយាមប្រើពាក្យសម្ងាត់គណនី រុករក របស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ភាគីទីបី ។ ប្រសិនបើអ្នកបានរៀនពីការប្រើដែលគ្មានការអនុញ្ញាត ណាមួយ របស់ពាក្យសម្ងាត់ ឬគណនី រុករក របស់អ្នកសូមអនុវត្តតាមការណែនាំទាំងនេះ។

ការការពារឯកជនភាព និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

គោលការណ៍នយោបាយឯកជនភាពរបស់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក ពន្យល់អំពីរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្ដចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមថា រុករក អាចប្រើទិន្នន័យបែបនេះដោយអនុលោមតាមគោល នយោបាយឯកជនភាពរបស់យើង។ យើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការជូនដំណឹងនៃការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ការចោទប្រកាន់ និងការបញ្ចប់គណនីនៃការរំលោភម្តងទៀត បើយោងទៅតាមដំណើរការនេះមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រក្សាសិទ្ធនៅប្រទេសកម្ពុជា។ យើងផ្ដល់ពត៌មានក្នុងការជួយរក្សាសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធ អនឡាញ។ បើអ្នកគិតថានរណាម្នាក់បាននឹងកំពុងរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នក ហើយចង់ឱ្យជូនដំណឹងដល់ពួកយើងនោះ អ្នកអាចរកព័ត៌មានអំពីការដាក់ស្នើការជូន ដំណឹង និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ រុករក អំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការជូនដំណឹងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយរបស់យើង។

មាតិការបស់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង

សេវាកម្មរបស់យើងមួយចំនួនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្ទុកដាក់ឡើង ស្នើបញ្ជូន ផ្ទុក ផ្ញើ ឬទទួលបានមាតិកា។ អ្នករក្សាភាពជាម្ចាស់នៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលអ្នកកាន់កាប់ នៅក្នុងមាតិកានោះ។អ្វីដែលជារបស់អ្នកនៅតែជារបស់អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលខ្លី។ នៅពេលដែលអ្នកផ្ទុកដាក់ឡើង ស្នើបញ្ជូន ផ្ទុក ផ្ញើ ឬទទួលមាតិកាតាមរយៈសេវាកម្មរបស់ យើង អ្នកផ្តល់ឱ្យ រុករក (និងអ្វីៗដែលយើងធ្វើការជាមួយ) បានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការប្រើប្រាស់ ដំណើរការ ផ្ទុក ការផលិត កែប្រែ បង្កើតការងារជាលក្ខណៈ បន្តវេន (មានដូចជាលទ្ធផលដែលមកពីការបកប្រែ ការបន្សាំ ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតដែលយើងធ្វើ ដូច្នេះមាតិការបស់អ្នកដំណើរការបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់ យើង) ការទំនាក់ទំនង ការបោះពុម្ពផ្សាយ អនុវត្តជាសាធារណៈ ការបង្ហាញជាសាធារណៈ និងចែកចាយមាតិកាបែបនេះ។ សិទិ្ធក្នុងការដែលអ្នកបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះ គឺសម្រាប់គោលបំណងកំណត់នៃប្រតិបត្ដិការ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាកម្មរបស់យើង និងដើម្បីការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយ។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះនៅតែបន្តប្រើ បើទោះបីជាអ្នក ឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង (ឧទាហរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មមួយ ដែលអ្នកបានបន្ថែមទៅលើគេហទំព័ររបស់ រុករក) ។ សេវាកម្មមួយចំនួនអាចនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវវិធីដើម្បី ចូលដំណើរការ និងការលុបមាតិកាដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យសេវានោះ។ នៅក្នុងសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់យើងមានលក្ខខណ្ឌ ឬការកំណត់ដែលបានកាត់បន្ថយទំហំនៃ ការប្រើប្រាស់របស់ពួកយើងនៃមាតិកាដែលបានដាក់ឲ្យសេវាកម្មទាំងនោះ។ សូមប្រាកដថាអ្នកមានសិទ្ធិដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកយើងនូវអាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះខ្លឹមសារណា មួយដែលអ្នកដាក់ស្នើទៅកាន់សេវាកម្មរបស់យើង។ បើអ្នកមានគណនី រុករក យើងអាចបង្ហាញឈ្មោះព័ត៌មានរបស់អ្នក រូបថតព័ត៌មាន និងសកម្មភាពដែលអ្នកយកនៅលើ រុករក ឬនៅលើកម្មវិធីភាគីទីបីដែលតភ្ជាប់ទៅគណនី រុករក របស់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង រួមមានទាំងការបង្ហាញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងបរិបទ ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត។ យើងនឹងគោរពតាមជម្រើសដែលអ្នកបានធ្វើដើម្បីកំណត់ការចែករំលែក ឬភាពមើលឃើញនៅក្នុងគណនី រុករក របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍អ្នកអាច ជ្រើសការកំណត់របស់អ្នកដូចជា ឈ្មោះនិងរូបថតរបស់អ្នកមិនលេចឡើងនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយ។ អ្នកអាចរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែល ក្រុមហ៊ុនច្ចេក—វិទ្យារុករក ប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកមាតិកានៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាព ឬលក្ខខណ្ឌបន្ថែមសម្រាប់សេវាកម្មជាក់លាក់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់ស្នើមតិយោបល់ ឬសំណូមពរអំពីសេវាកម្មរបស់យើង នោះយើងអាចនឹងប្រើមតិយោបល់ ឬការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកដោយមិនផ្តល់ដំណឹងជូនអ្នកឡើយ។

អំពីកម្មវិធីនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង

កម្មវិធីនេះអាចធ្វើអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកនៅពេលដែលកំណែថ្មី ឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ នៅពេលដែលជាតម្រូវ ការរបស់សេវា ឬក៏ការដាក់ឲ្យមានកម្មវិធីដែលអាចទាញយក។ សេវាកម្មមួយចំនួនអាចនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការកណត់ទៅលើស្វ័យប្រវត្តិភាពដោយការកំណត់របស់លោក អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក ផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវភាពផ្ទាល់ខ្លួន ទូទាំងពិភពលោក ដោយឥតគិតថ្លៃ មិនមានការចរចារ និងមិនមែនអាជ្ញាប័ណ្ណផ្តាច់មុខផ្ទាល់ខ្លួននូវការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីដែលបានផ្តល់ដល់អ្នកដោយផ្នែកណាមួយនៃសេវារបស់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក ។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងតែមួយគត់គឺអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក ក្នុងលក្ខណៈនៃការអនុញ្ញាតដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកមិន អាចចម្លង កែប្រែ ចែកចាយ លក់ ឬជួលផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម ឬកម្មវិធីដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង រួមទាំងការបង្កើតបន្តពីលើសេវាកម្មរបស់យើង ឬការព្យាយាមដើម្បីស្រង់កូដប្រភពដើមចេញពីកម្មវិធីនោះ លុះត្រាតែមានច្បាប់ហាមឃាត់ការរឹតបន្តឹងទាំងនោះ ឬអ្នកមានសិទ្ធិជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ កម្មវិធីប្រភពបើកចំហគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើង។ កម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវបានប្រើក្នុងសេវាកម្មរបស់យើង អាចនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណប្រភពបើកចំហដែល យើងនឹងធ្វើឱ្យមានសម្រាប់អ្នក។ វាអាចមានបទប្បញ្ញត្តិក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណប្រភពបើកចំហដែលបញ្ជាក់បញ្ជាន់ខ្លះៗនៃពាក្យទាំងនេះ។

ការកែប្រែ និងការបញ្ចប់នូវសេវាកម្មរបស់យើង

យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជានិច្ចហើយកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងអាចបន្ថែម ឬលុបចោលនូវមុខងារ ឬលក្ខណៈពិសេស ហើយយើងក៏អាចនឹងផ្អាក ឬបញ្ឈប់នូវសេវាកម្ម ទាំងអស់។ អ្នកអាចឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលណាមួយ តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងមានការសោកស្តាយក្នុងការមើលឃើញដែលអ្នកចាកចេញ ទៅ។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក ក៏អាចបញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់អ្នក ឬបន្ថែម ឬបង្កើតដែនកំណត់ថ្មីទៅលើសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលណាមួយ។ យើងជឿជាក់ យ៉ាងមុតមាំថាអ្នកជាម្ចាស់ទិន្នន័យ និងថែរក្សាការចូលដំណើរការរបស់អ្នកនូវទិន្នន័យបែបនេះ។ ប្រសិនបើយើងបញ្ឈប់សេវាកម្មមួយ ដែលជាកន្លែងដែលសមរម្យអាចធ្វើ ទៅបាននោះយើងនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវការជូនដំណឹងជាមុនដោយសមហេតុផល និងឱកាសក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានចេញពីសេវានោះ។

ការធានា និងការព្រមលះបង់របស់យើង

យើងផ្តល់នូវសេវាកម្មរបស់យើងដោយការប្រើកម្រិតហេតុផលជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនៃជំនាញ និងការថែទាំហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរីករាយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ ពួកវា។ ប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងមិនសន្យាអំពីសេវាកម្មរបស់យើង។ ក្រៅពីបានចែងបញ្ជាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬលក្ខខណ្ឌបន្ថែម ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក ក៏មិនមែនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន ឬចែកចាយនូវការសន្យាជាក់លាក់ណាមួយអំពីសេវាកម្ម។ ឧទាហរណ៍យើងមិនធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តណាមួយអំពីមាតិកាក្នុងសេវាកម្ម មុខងារ ជាក់លាក់នៃសេវាកម្ម ឬការទុកចិត្តបានរបស់វា ការដាក់ឲ្យមាន ឬក៏សមត្ថភាពដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាកម្មរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក និង អ្នកចែកចាយ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ប្រាក់ចំណូល ឬទិន្នន័យ ការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រយោល ឬមិនប្រយោល ករណីពិសេស លទ្ធផល គំរូ ឬខូចខាតដោយដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់អនុញ្ញាត។ វិសាលភាពដែលបាន អនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ការទទួលខុសត្រូវសរុបរបស់ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើង និងអ្នកចែកចាយរបស់ខ្លួន សម្រាប់បណ្តឹងទាមទារណាមួយក្រោម លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមមានទាំងការបញ្ជាក់ធានាណាមួយ គឺត្រូវបានកំណត់ទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានបង់មកយើងដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាទាំងនេះ (ឬប្រសិនបើយើង ជ្រើសរើសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អ្នកនូវសេវាកម្មម្ដងទៀត) ។ ក្នុងគ្រប់ករណី ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយវា, នឹងមិនត្រូវបានទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលមិនត្រូវបានគិតទុកជាមុនដោយសមហេតុសមផល។

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ឬអាជីវកម្ម

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងក្នុងនាមអាជីវកម្មមួយ នោះអាជីវកម្មលោកអ្នកទទួលយល់ព្រមយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ វានឹងធ្វើដោយគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងធានាសងនូវ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក និងសាខារបស់ខ្លួន មន្រ្តី ភ្នាក់ងារ និងបុគ្គលិកមកពីពាក្យបណ្តឹងណាមួយ សមស្រប ឬសកម្មភាពដែលកើតឡើងពី ឬទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌន្តិកទាំងនេះរួមមាន ការទទួលខុសត្រូវ ឬការចំណាយណាមួយដែលកើតឡើងពីការអះអាង ការខាតបង់ ការខូចខា សមស្រប វិនិច្ឆ័យ ការចំណាយវិវាទ និងថ្លៃមេធាវី។

អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

យើងអាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬបន្ថែមលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មមួយដើម្បី ឧទាហរណ៍ការផ្លាស់ប្តូរឆ្លុះបញ្ចាំងទៅច្បាប់ ឬការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មរបស់ យើង។ អ្នកគួរតែមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌឲ្យបានទៀងទាត់។ យើងនឹងប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែទៅពាក្យទាំងនេះនៅលើទំព័រនេះ។ យើងនឹងប្រកាសសេចក្តីជូន ដំណឹងអំពីការកែប្រែនូវលក្ខខណ្ឌបន្ថែមក្នុងការអនុវត្តសេវាកម្ម។ ការផ្លាស់ប្តូរនឹងត្រូវបានអនុវត្តប្រតិសកម្មហើយនឹងក្លាយទៅជាមានប្រសិទ្ធិភាពមិនឆាប់ជាងដប់បួនថ្ងៃបន្ទាប់ ពីពួកវាត្រូវបានគេបង្ហោះឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាការផ្លាស់ប្តូរដោះស្រាយមុខងារថ្មីសម្រាប់សេវាមួយ ឬការផ្លាស់ប្តូរដែលបានធ្វើសម្រាប់ហេតុផលផ្លូវច្បាប់នឹងមាន ប្រសិទ្ធិភាពភ្លាម។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែសម្រាប់សេវាកម្មមួយ ដែលអ្នកគួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃសេវានោះ។ ប្រសិនបើ មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងលក្ខខណ្ឌបន្ថែម នោះលក្ខខណ្ឌបន្ថែមនេះនឹងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ករណីនោះ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាង ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក ហើយនឹងអ្នក។ ពួកវាមិនបានបង្កើតសិទ្ធិនូវការទទួលយកផលពីភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះហើយ យើងមិនទទួលយកសកម្មភាពភ្លាមនោះទេ ហើយនេះមិនមែនមានន័យថាយើងកំពុងបោះបង់ចោលនូវសិទ្ធិណាមួយដែលយើងអាចមាន (ដូចជាការទទួលយកសកម្មភាព នាពេលអនាគត) ។ ប្រសិនបើវាប្រែថារយៈពេលជាក់លាក់មួយគឺជាការមិនប្រតិបត្តិនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់លក្ខខណ្ឌណាមួយផ្សេងទៀត។ ច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្ត ទៅកាន់ជម្លោះណាមួយកើតឡើង ឬទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ ឬសេវាទាំងនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបទាក់ទងមក ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារុករក សូមទស្សនាទំព័រ ទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។