ផលិតផលយើង

MyPHPGuard

ចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកសរសេរកម្មវិធី PHP លែងបារមណ្ម៍រឿងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា រឺក៏ការលួចចំលង, កែរប្រែ និងការយកទៅប្រើប្រាស់នូវកូដដើម ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៀតឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនរុករក តិចណូឡូជី បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងផលិតនូវឧបករណ៏ ការពារនេះឡើង ដើម្បីជាប្រយោជន៏សំរាប់អ្នកសរសេរកម្មវិធី PHP ដែលខិតខំរិះរកបង្កើតនូវកម្មវិធីថ្មីៗ ដើម្បីជួយសំរួលដល់ ការរស់នៅនិងការប្រកបរបអាជីវកម្ម របស់ប្រជាជនទូទៅ អោយកាន់តែទំនើបនិងទាន់សម័យ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ អ្នកសរសេរកម្មវិធី ក៏ត្រូវការការពារនូវសមិទ្ធផលស្នាដៃដែលខំបង្កើតឡើងដោយកំលាំងកាយកំលាំងបញ្ញា ពេលវេលា និងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។


MyPHPGuard Installation Guideចំណាំ: អ្នកត្រូវតែចូលក្នុងប្រព័ន្ធឬចុះឈ្មោះជាមុន, ហើយយើងនឹងផ្ញើលេខកូដអាជ្ញាប័ណ្ណដោយមិនគិតថ្លៃទៅអ៊ីមែលរបស់អ្នក

MyPHPGuard

  • MyPHPGuard For Windows
  • md5: 20‌​5b‌​08‌​7a‌​7c‌​ee‌​d8‌​eb‌​32‌​fe‌​d4‌​d4‌​77‌​03‌​36‌​af
  • 2017-Jan-14

MyPHPGuard Extension

 • For PHP 7.0.0
  • PHP Extension 64-bit Windows
  • md5: 78‌​5e‌​cb‌​92‌​3c‌​6a‌​bb‌​10‌​c4‌​9f‌​84‌​8b‌​0a‌​99‌​72‌​32
  • 2017-Jan-14

MD5 Checksum Helper

  • MD5 Checksum Helper
  • md5: 74‌​50‌​49‌​26‌​4f‌​0d‌​8f‌​af‌​0d‌​9e‌​3d‌​4e‌​53‌​38‌​75‌​c6
  • 2017-Jan-14
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។