នីតិកម្ម​ថ្មី​របស់​អាមេរិក​គាំទ្រ​បាតុករ​ហុងកុង ធ្វើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ក្រុង​ប៉េកាំង​ខឹង​សំបារ

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។