គណបក្ស​ប្រឆាំង​​គ្រោង​ធ្វើ​បាតុកម្ម​សារជាថ្មី​អោយ​ដោះ​លែង​លោក​ កឹម សុខា​

ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចុចលើរូបដើម្បីពង្រីក។