អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពីរ ឲ្យចូលមកទូទាត់បំណុលពន្ធជំពាក់រដ្ឋ

ចែករំលែកដោយ R-S-E
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពីរ ឲ្យចូលមកទូទាត់បំណុលពន្ធជំពាក់រដ្ឋ

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញលិខិតអញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពីរ ឲ្យចូលមកទូទាត់បំណុលពន្ធ ដែលជំពាក់រដ្ឋ។ នេះបើតាមលិខិតអញ្ជើញ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

ក្រុមហ៊ុនទាំង២នោះរួមមាន៖ ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន ស៊ីងហាន អេនជីនារីង (Cambodian Xinghan Engineering Co.,Ltd និង ក្រុមហ៊ុន ភីភី អេស ដាប់បែលយូ ឌីវេឡុបមេន (PPSW Development Co.,Ltd) ដែលមានមូលដ្ឋានប្រកបអាជីវកម្ម នៅក្នុងខណ្ឌចំការមន៕

សូមអានលិខិតរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទាំងស្រុង៖ចំនួនអ្នកមើល: 166