ព័ត៌មាន

កណ្តាលអាធ្រាត្រនេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប នៅប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 11 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
លោក ដូណាល់ ត្រាំ ព្រមានបញ្ជូនទ័ពទៅបិទព្រំដែន បើម៉ិចស៉ីកូមិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បាន
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 10 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
សរុបព័ត៌មានពិសេសៗ ជាតិ-អន្តរជាតិ ប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 8 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
គណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា ស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការងារចាត់មន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ដើម្បីធ្វើការឱ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការ
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 8 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
កណ្តាលអាធ្រាត្រនេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប នៅប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិក
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 11 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
លោក ដូណាល់ ត្រាំ ព្រមានបញ្ជូនទ័ពទៅបិទព្រំដែន បើម៉ិចស៉ីកូមិនអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បាន
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 10 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
សរុបព័ត៌មានពិសេសៗ ជាតិ-អន្តរជាតិ ប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 8 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
គណៈកម្មការទី៨ នៃរដ្ឋសភា ស្នើរដ្ឋមន្ត្រីការងារចាត់មន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ដើម្បីធ្វើការឱ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មការ
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 8 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។