ព័ត៌មាន

កម្ពុជា និង JICA កំពុងសិក្សាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាស ហើយអាចចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅឆ្នាំ២០១៩
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 9 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ ម្ចាស់ជយលាភីលេខ២ នៃការប្រឡង «សម្រស់ឯកវាយនភណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៨»​
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 6 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
លោក ស៊ុន ចាន់ថុល៖ ព្រោះតែការសម្រេចចិត្តខុស ទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់យ៉ាងរង្គាលក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 6 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
លោក វង្សី វិស្សុត ដឹកនាំប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំ ២០​ឧសភា និងសំណេះសំណាលសមាជិកបក្សជាង១,០០០នាក់​ នៅស្រុកមុខកំពូល
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 6 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
កម្ពុជា និង JICA កំពុងសិក្សាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាស ហើយអាចចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅឆ្នាំ២០១៩
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 9 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ ម្ចាស់ជយលាភីលេខ២ នៃការប្រឡង «សម្រស់ឯកវាយនភណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៨»​
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 6 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
លោក ស៊ុន ចាន់ថុល៖ ព្រោះតែការសម្រេចចិត្តខុស ទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់យ៉ាងរង្គាលក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 6 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
លោក វង្សី វិស្សុត ដឹកនាំប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំ ២០​ឧសភា និងសំណេះសំណាលសមាជិកបក្សជាង១,០០០នាក់​ នៅស្រុកមុខកំពូល
ចែករំលែកដោយ R-S-E
ចំនួនអ្នកមើល: 6 |
បង្ហាញនៅទីនេះ
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។