ព័ត៌មាន

Sharing by R-S-E -
image news
Russia threatens retaliation over President Trump's plan to scrap a landmark 1987 nuclear deal.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Saudi Arabia's claim that journalist Jamal Khashoggi died in a fight meets scepticism.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
It was feared that Luzia, a 12,000-year-old fossil, had been totally lost in the Brazil fire.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The ruling coalition's one-seat majority evaporates after it loses a by-election to an independent.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Afghans are set to defy militant threats and fears over fraud as they elect a new parliament.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
A caravan of hundreds of Central American migrants faces Mexican riot police as they try to cross.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Until now the kingdom had denied that the journalist was killed in its Istanbul consulate.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
When several French job centres tried out a TV talent-show approach there was immediate criticism.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
"He's my guy," says the US president as he jokes about Greg Gianforte's assault on a reporter last year.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Growth in the world's second-largest economy cooled as Beijing battles rising financial threats.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The move follows President Trump's threat to close the US-Mexico border and cut aid.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Cambodia and Thailand will further strengthen tourism sector cooperation to promote flows between the two countries and third-country tourist crossings. This was the result of a meeting between the two countries’ tourism ministers in Kampot provin...
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
National and international environmental experts concluded discussions on migratory fish management and preservation in Cambodia on Wednesday through a workshop facilitated by the US Agency of International Development (USAID) in Phnom Penh.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
A row at a market devolved into deadly violence between Hausa Muslims and Adara Christians.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
President Trump said the US will "terminate" a landmark 1987 deal over alleged Russian violations.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Mohammed Dewji, said to be Africa's youngest billionaire, said he thanked Allah and the police.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Turkey's threat comes as Saudi admits for the first time the journalist was killed - in a fistfight.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The St Petersburg woman is the first to be charged with interfering in the US mid-terms elections.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The victims were standing on the tracks watching celebrations for the Hindu festival of Dusshera.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
This comes after Poland lowered the retirement age of Supreme Court judges, triggering protests.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
A person identifying as intersex receives the gender X in their passport after court ruling.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Voting in the Afghan province is delayed after the Taliban shoot dead a powerful police chief.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
Inmates pretending to be underage girls demanded cash from US troops, according to Army investigators.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
EVERY weekend Bhutanese Pema Dorji channels his inner Robin Hood and aims for the bull’s-eye, but not without generous sips of the local brew and a leg-kicking dance and song routine.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
The General Department of Taxation collected more than $1.69 billion in revenue in the first nine months this year – an increase of more than $252 million from the same period last year – the department’s figures released on Thursday said.
Detail
Sharing by R-S-E -
image news
If you ever wished you could overcome the fear of heights, wall climbing may be the answer. It’s no difficult task and is considered an awesome feat for those who enjoy exercise, improving their physical health and getting rid of acrophobia (the f...
Detail
ពេញនិយមថ្ងៃនេះ
ចំនួនអ្នកមើល: 4
 Bulgarian journalist murder suspect 'held'
ចំនួនអ្នកមើល: 4
 China 'legalises' Uighur internment camps
ចំនួនអ្នកមើល: 4
 Flash floods kill six in France
ចំនួនអ្នកមើល: 4
 Horrific wounds for Crimea student victims
ចំនួនអ្នកមើល: 4
 Live-streamer detained for 'anthem insult'
ចំនួនអ្នកមើល: 3
 Weinstein accuser told to delete phone info
ចំនួនអ្នកមើល: 3
 French left-wing leader quizzed over cash
ចំនួនអ្នកមើល: 3
 UK trade minister rejects Saudi summit
ចំនួនអ្នកមើល: 3
 Trump hails body slamming congressman
ចំនួនអ្នកមើល: 3
 Scores dead in India as train hits crowd
ពេញនិយមសប្តាហ៍នេះ
ចំនួនអ្នកមើល: 23
 Guinea politician 'enslaved girl in US'
ចំនួនអ្នកមើល: 15
 Pussy Riot detained again on leaving jail
ចំនួនអ្នកមើល: 15
 Bulgarian journalist murder suspect 'held'
ចំនួនអ្នកមើល: 14
 Cement firm probed over terrorist claims
ចំនួនអ្នកមើល: 13
 Tajikistan probes foreign cyclist 'attack'
ចំនួនអ្នកមើល: 12
 Exchange Square has its official opening
ចំនួនអ្នកមើល: 12
 China 'training for strikes' on US targets
ចំនួនអ្នកមើល: 12
 Iran MPs vote to remove economy minister
ចំនួនអ្នកមើល: 12
 China 'legalises' Uighur internment camps
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភពព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍
1
no image
ចំនួនអ្នកមើល: 168
2
no image
ចំនួនអ្នកមើល: 94
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © 2015 ដោយ រុករកបច្ចេកវិទ្យា។